תולדות החוג

חקר העולם הקלאסי היה מהתחומים הראשונים שנלמדו באוניברסיטה העברית מרגע הקמתה. מיד עם ראשית ההוראה באוניברסיטה ב-1925, החל משה שוואבה (1956-1889) ללמד בה יוונית ורומית. אל שוואבה, שהתמחה בספרות יוונית ואפיגרפיה, הצטרפו אביגדור צ'ריקובר (1950-1894) ויוחנן לוי (1945-1901), שניהם חוקרים בעלי שם בתחום העולם ההלניסטי ובפפירולוגיה.

עם החוקרים הבולטים בדור השני של מורי החוג נמנים חיים וירשובסקי (1977-1915) ואלכסנדר פוקס (1978-1917), שאליהם הצטרפו מאוחר יותר גם ברוך ליפשיץ (1976-1913) ואברהם (אדי) וסרשטיין  (1995-1922).

בעודנו נושאים מבט אל העתיד, אל כיווני מחקר פורצי דרך ומרתקים, ואל הצלחות תלמידינו בעולם הדעת של המאה העשרים-ואחת, אנו מציינים בגאווה ובהוקרה את עמיתינו, מורינו ומובילי דרכו של החוג שפרשו לגמלאות: