תואר דוקטור

צרו קשר

ראש החוג והיועץ החוגי: ד"ר עמיאל ורדי
דוא"ל: amiel.vardi@gmail.com

מזכירת החוג: גב' מירב פישר
דוא"ל: meiravfi@savion.huji.ac.il
טל': 02-5880287
בניין מדעי הרוח, חדר 4605
שעות קבלת קהל: יום א': 14:30-11:30
                           ימים ב'-ה': 13:00-10:00

החוג ללימודים קלאסיים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

תוכנית דוקטורט

תלמידי מחקר מהווים חלק מהקהיליה האינטלקטואלית של החוג, משתתפים באופן סדיר בפעילויות החוג ובסמינרים מחלקתיים, ומשתלבים, ככל האפשר, בהוראה ובמחקר המתנהלים בו. 

תנאי קבלה

תואר מוסמך במסלול המחקרי בלימודים קלאסיים, בציון ממוצע של 85 לפחות, ציון 85 לפחות בבחינה האינטגרטיבית, וציון של 90 לפחות על תיזת המוסמך (עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי). על תלמידים העומדים בדרישות אלה למצוא מדריך לעבודת המחקר שברצונם להשלים.

מסלול הלימודים

שלב א' מוקדש להכנת הצעת מחקר בסיועו של המדריך. לאחר השלמת תכנית המחקר ואישורה בידי המדריך, היא מוגשת לאישור הוועדה לתלמידים מתקדמים, שקובעת גם דרישות בלימודי השלמה. בשלב ב' של המסלול שוקדים התלמידים על החיבור המחקרי ועל לימודי ההשלמה שנקבעו עבורם.

פרטים נוספים באתר הרשות לתלמידי מחקר