Table of Contents

אודות החוג

צרו קשר

ראש החוג והיועץ החוגי: ד"ר עמיאל ורדי
דוא"ל: amiel.vardi@gmail.com

מזכירת החוג: גב' מירב פישר
דוא"ל: meiravfi@savion.huji.ac.il
טל': 02-5880287
בניין מדעי הרוח, חדר 4605
שעות קבלת קהל: יום א': 14:30-11:30
                           ימים ב'-ה': 13:00-10:00

החוג ללימודים קלאסיים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

תולדות החוג

חקר העולם הקלאסי היה מהתחומים הראשונים שנלמדו באוניברסיטה העברית מרגע הקמתה. מיד עם ראשית ההוראה באוניברסיטה ב-1925, החל משה שוואבה (1956-1889) ללמד בה יוונית ורומית. אל שוואבה, שהתמחה בספרות יוונית ואפיגרפיה, הצטרפו אביגדור צ'ריקובר (1950-1894) ויוחנן לוי (1945-1901), שניהם חוקרים בעלי שם בתחום העולם ההלניסטי ובפפירולוגיה.

עם החוקרים הבולטים בדור השני של מורי החוג נמנים חיים וירשובסקי (1977-1915) ואלכסנדר פוקס (1978-1917), שאליהם הצטרפו מאוחר יותר גם ברוך ליפשיץ (1976-1913) ואברהם (אדי) וסרשטיין  (1995-1922).

בעודנו נושאים מבט אל העתיד, אל כיווני מחקר פורצי דרך ומרתקים, ואל הצלחות תלמידינו בעולם הדעת של המאה העשרים-ואחת, אנו מציינים בגאווה ובהוקרה את עמיתינו, מורינו ומובילי דרכו של החוג שפרשו לגמלאות: