Table of Contents

אודות החוג

צרו קשר

ראש החוג והיועץ החוגי: ד"ר עמיאל ורדי
דוא"ל: amiel.vardi@gmail.com

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

החוג ללימודים קלאסיים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

תולדות החוג

חקר העולם הקלאסי היה מהתחומים הראשונים שנלמדו באוניברסיטה העברית מרגע הקמתה. מיד עם ראשית ההוראה באוניברסיטה ב-1925, החל משה שוואבה (1956-1889) ללמד בה יוונית ורומית. אל שוואבה, שהתמחה בספרות יוונית ואפיגרפיה, הצטרפו אביגדור צ'ריקובר (1950-1894) ויוחנן לוי (1945-1901), שניהם חוקרים בעלי שם בתחום העולם ההלניסטי ובפפירולוגיה.

עם החוקרים הבולטים בדור השני של מורי החוג נמנים חיים וירשובסקי (1977-1915) ואלכסנדר פוקס (1978-1917), שאליהם הצטרפו מאוחר יותר גם ברוך ליפשיץ (1976-1913) ואברהם (אדי) וסרשטיין  (1995-1922).

בעודנו נושאים מבט אל העתיד, אל כיווני מחקר פורצי דרך ומרתקים, ואל הצלחות תלמידינו בעולם הדעת של המאה העשרים-ואחת, אנו מציינים בגאווה ובהוקרה את עמיתינו, מורינו ומובילי דרכו של החוג שפרשו לגמלאות: