Table of Contents

אודות החוג

צרו קשר

ראש החוג והיועץ החוגי: ד"ר עמיאל ורדי
דוא"ל: amiel.vardi@gmail.com

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

החוג ללימודים קלאסיים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

על אודות

תחום הלימודים הקלאסיים עוסק בחקר העולם היווני והרומי על כל היבטיו: השפות, התרבות, הספרות, ההיסטוריה וההגות.

הלימודים בחוג עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר בתחום. אכן, לימודים קלאסיים והיסטוריה עתיקה באוניברסיטה העברית נמצאים במקום 34 בדירוג של QS לשנת 2020. הבוגרות והבוגרים שלנו משתלבות/ים במחקר והוראה באוניברסיטות המובילות בתחום. ראו קורותיהן/ם של מבחר מבוגרי ובוגרות החוג כאן.

במסגרת הלימודים בחוג רוכשים התלמידים הכרות מעמיקה עם אוצרות הרוח של התרבות הקלאסית היוונית והרומית על כל רבדיה, וזאת מתוך מפגש בלתי אמצעי עם יצירות המופת של הספרות הקלאסית, הטרגדיה והקומדיה, השירה, הפילוסופיה ההיסטוריוגרפיה והנאום בשפות המקור. כן נחשפים תלמידי החוג למגוון תחומי מחקר ומתודולוגיות מדעיות המכשירים אותם למחקר מתקדם בלימודים קלאסיים ובתחומים משיקים.

לימודי החוג מכוונים לתלמידים שעניינם העיקרי בתרבות הקלאסית ולמבקשים להתמחות ולחקור בתחום, ובתחומי מחקר משיקים, כגון בלשנות הודו-אירופית, היסטוריה עתיקה, פילוסופיה יוונית, ארכיאולוגיה ותולדות האמנות, או חקר הדתות הפגאניות. 

כן מקנה החוג הכשרה הכרחית להתמחות בתחומי הממשק של התרבות הקלאסית עם תרבויות סמוכות במרחב הים-תיכוני וסביבתו, כגון העולם היהודי-הלניסטי, הנצרות הקדומה, תרבויות מצרים, איראן, אסיה הקטנה, אסיה התיכונה, ארמניה והעולם הערבי המוקדם. 

התרבות הקלאסית היא אבן יסוד מרכזית של תרבות המערב ככלל, והכרתה הכרחית גם למי שעניינו בתקופות מאוחרות יותר, מימי הביניים ועד ימינו אלה. הלימודים בחוג מקנים את הבסיס להתמחות בכל גוני המחקר של תרבות המערב לתקופותיה, כגון ספרות, אמנות, פילוסופיה, או היסטוריה של מוסדותיה וערכיה של תרבות זו.

 

התחומים הנלמדים בחוג

  • הלשון היוונית והלשון הרומית
  • ספרות יוון ורומא
  • היסטוריה של יוון ורומא
  • תרבות והגות בעולם הקלאסי
  • התאטרון של יוון ורומא
  • ביקורת הספרות בעת העתיקה
  • אפיגרפיה ופפירולוגיה
  • פילולוגיה, ביקורת הנוסח ותולדות הטקסט הקלאסי
  • ספרות לטינית של ימי-הביניים וראשית העת החדשה

לתיאור התוכנית בערבית