תואר מוסמך

צרו קשר

ראש החוג והיועץ החוגי: ד"ר עמיאל ורדי
דוא"ל: amiel.vardi@gmail.com

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

החוג ללימודים קלאסיים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

תואר מוסמך

מטרת הלימודים היא להעמיק את הידיעות שנרכשו בלימודי הבוגר בשטחים השונים של חקר העולם הקלאסי, ולהכשיר את התלמידים למחקר מדעי בתחום. במהלך לימודי המוסמך מוקנים לתלמידים הכלים למחקר אקדמי עצמאי בתחומים הקרובים לליבם, תוך הדגשה של לימודים מתודולוגיים או בעלי אוריינטציה דיסציפלינארית מובהקת. 

מסלולי הלימודים

הלימודים מתקיימים במסלול מחקרי, שנועד למי שמתעתד להמשיך ללימודי התואר השלישי,  או במסלול שאינו מחקרי. בשני המסלולים, הלימודים כוללים גם לימודי בחירה בתחומים משלימים ובתחומים משיקים ללימודים קלאסיים, לפי בחירת התלמידים ובאישור ראש החוג.

מסלולים משולבים עם חוגים אחרים

החוג מציע מסלולי לימוד משולבים עם חוגים אחרים. לצורך המחשה ניתן לעיין בתכניות לימוד המשלבות לימודים קלאסיים עם ארכיאולוגיה או עם לימודי תרבות. על תלמידים המעוניינים לגבש מסלול לימודים משולב לעמוד בדברים עם מדריכים מכל אחד משני החוגים. ניתן ללמוד במסלול משולב גם עם החוגים להיסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, בלשנות, מדע הדתות, ספרות השוואתית, פילוסופיה, תולדות האמנות ועוד.

תנאי קבלה

לימודי המוסמך בחוג פתוחים לתלמידים המחזיקים בתואר בוגר בלימודים קלאסיים, בעלי שליטה טובה ביוונית ורומית והכרות עם יצירות הספרות הקלאסית. מתלמידים המחזיקים בתואר בוגר בתחומים אחרים ידרשו לימודי השלמה בהיקף שיקבע על-ידי יועץ החוג.