Table of Contents

אודות החוג

צרו קשר

ראש החוג והיועץ החוגי: ד"ר עמיאל ורדי
דוא"ל: amiel.vardi@gmail.com

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

החוג ללימודים קלאסיים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

צרו קשר

כתובתנו:
החוג ללימודים קלאסיים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

ראש החוג ויועץ חוגי: ד"ר עמיאל ורדי
בניין מדעי הרוח, חדר 7717
שעת קבלה: יום ג', 11:00-10:00
דוא"ל: amiel.vardi@gmail.com
טלפון: 02-5883913

מזכירת החוג: גב' מירב פישר
בניין מדעי הרוח, חדר 4605
שעות קבלה: ימים א', ב', ה': 13:00-10:00 ימים ג', ד': 12:30-9:30, 15:00-14:30
דוא"ל: meiravfi@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5880287